พช.โคราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ 32 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564

พช.โคราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ 32 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564

 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

⏰เวลา 07.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
⏰เวลา 09.00 น. ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน วางแผนขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมนายอำเภอฯ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนำกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า จัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา พช. จังหวัดนครราชสีมา
2. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ วัดดอนหวาย บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

ณ Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)