พช.โคราช ร่วมเปิดงานเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2564 “รวมพลังองค์กรสตรีนุ่งผ้าไทยแบ่งปันรัก ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร : 1 ตำบล 1 ถนนกินได้” อำเภอขามสะแกแสง

พช.โคราช ร่วมเปิดงานเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2564 “รวมพลังองค์กรสตรีนุ่งผ้าไทยแบ่งปันรัก ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร : 1 ตำบล 1 ถนนกินได้” อำเภอขามสะแกแสง

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

พันตำรวจเอกรัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ ส.ส.สุชาติ ภิญโญ ได้มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นในด้านต่างๆ พร้อมนายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ รักษาการนายอำเภอขามสะแกแสง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขามสะแกงแสง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน “รวมพลังองค์กรสตรีนุ่งผ้าไทยแบ่งปันรัก ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร : 1 ตำบล 1 ถนนกินได้” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 อำเภอขามสะแกงแสง จังหวัดนครราชสีมาและได้พบปะกับองค์กรสตรี
การดำเนินงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย
1. การเดินรณรงค์ เพื่อพิทักษ์สิทธิ และลดความรุนแรงในครอบครัว เด็ก สตรี และเยาวชน รวมถึงรณรงค์การลดโลกร้อน และต้านภัยยาเสพติด
2. จัดกิจกรรมการส่งเสริมใช้ผ้าไทยให้สนุกและการสืบสานการอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไวในแผ่นดิน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. จัดทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์พืชผัก เพื่อสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับแลกเปลี่ยนและแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง โดยองค์กรสตรีทุกตำบลจะร่วมร่วมกันขับเคลื่อนสู่ 1 ตำบล 1 ถนนสายอาหารในระยะต่อไป
5.กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร : 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ ในบริเวณวัดบุละกอ
6. จัดทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอขามสะแกแสง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง

ณ วัดบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)