พช.โคราช ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

พช.โคราช ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
ทั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญในการประชุม ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
5. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2

ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)