พช.โคราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี

พช.โคราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี

 

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าศรัทธารวม โดยนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี 6 เมษายน 2564
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์วัดป่าศรัทธารวม ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้
โซน A บริเวณโดยรอบเจดีย์ (เก็บขยะ และทำความสะอาด)
โซน B บริเวณโดยรอบศาลาการเปรียญ (เก็บขยะ ทำความสะอาดพื้น)
โซน C บริเวณศาลาโดม และบริเวณโดยรอบ (ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำ)

ณ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)