พช.โคราช ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเมืองยาง

พช.โคราช ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเมืองยาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอเมืองยาง เพื่อนิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอเมืองยาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง ให้การต้อนรับ
โดยมีประเด็นในการนิเทศ ติดตามสนับสนุนการการดำเนินงานฯ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามหนี้ค้างชำระ
3. การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
4. การดำเนินงานกองทุนชุมชน
จากนั้น คณะติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนของนายสรรพสิริ พันธุ์เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบนพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ สระน้ำ และคลองไส้ไก่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ณ พื้นที่อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)