พช.โคราช ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอลำทะเมนชัย

พช.โคราช ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอลำทะเมนชัย

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอลำทะเมนชัย เพื่อนิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย ให้การต้อนรับ
โดยมีประเด็นในการนิเทศ ติดตามสนับสนุนการการดำเนินงานฯ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามหนี้ค้างชำระ
3. การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
4. การดำเนินงานกองทุนชุมชน
5. การดำเนินงานของอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

ณ พื้นที่อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)