พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนขยายผล “ศูนย์แบ่งปัน” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนขยายผล “ศูนย์แบ่งปัน” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ณ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ นายลัด ราวพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด นายวิโรจน์ ศรีอภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าระเว นายบุญเลิศ เปยโพธิ์ กำนันตำบลธารละหลอด พร้อมด้วยนายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย และผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลธารละหลอด เข้าร่วมทำกิจกรรม ดังนี้
1. การปลูกพืชสมุนไพร ริมถนนสาธารณะ
2. การแบ่งปันพืชผักสวนครัว ผลผลิตจากการขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนโดยตู้ปันสุขอำเภอพิมาย และนำไปมอบให้กับครัวเรือนผู้ถูกกักตัว จำนวน 4 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่
ทั้งนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครราชสีมา โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ Kick Off กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (28 กรกฎาคม 2564) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยได้มอบนโยบายให้ทุกอำเภอได้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ 1) กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2)กิจกรรมแบ่งปันพืชผักสวนครัว ผลผลิตจากโครงการฯ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ประตูปันสุข รั้วแบ่งปัน คาราวานปันสุข 3)กิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะเดียวกันในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้รณรงค์ให้มีการเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ชิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นพืชสมุนไพรไทยทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกัน และบรรเทายับยั้งการติดเชื้อไข้หวัด หรือ เสริมสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเบื้องต้นได้

ณ บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ 5 ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)