พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการดำเนินงานขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจงศิลป์ บุตราช พัฒนาการอำเภอจักราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจักราช ให้การต้อนรับ
โดยมีประเด็นการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1. การขับเคลื่อนกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการรณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิด-19
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2564 ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค
3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช ที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)