พช. โคราช ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช. โคราช ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัลในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวผ่านการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง และต้องกลับสู่ภูมิลำเนา รวมถึงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นักการตลาดรุ่นใหม่ NEW GEN, OTOP TRADER และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting รวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมีเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. การเเต่งภาพด้วย Application Snapseed เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
2. เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ให้ปัง และวิธีคิด Content ให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย
3. วิธียิงโฆษณาเเละการคิดหากลุ่มเป้าหมาย และการเลือกใช้ Content ให้ถูกกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า
4. เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ การเรียนรู้เทคนิค เเละจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
5. เทคนิคการไลฟ์สดแบบมืออาชีพเพิ่มยอดจำหน่าย

ณ ห้องประชุมสาธรฯ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัด) ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#OTOP #หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)