พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มผลงาน (Portfolio) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและควบคุมการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มผลงาน (Portfolio) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและควบคุมการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มผลงาน (Portfolio) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและควบคุมการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 16.40 น. ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)