พช.โคราช ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2564

พช.โคราช ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2564

 

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยได้เปิดโอกาสให้ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ทั้ง 6 ราย ซึ่งผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำตัวให้ที่ประชุมได้รับทราบ

 

ณ ห้องประชุมสาธร 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (บ้านพักพัฒนาการจังหวัด) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)