พช.โคราช ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ด้านแผนงาน ครั้งที่ 1/2564

พช.โคราช ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ด้านแผนงาน ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายวิเชียร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ด้านแผนงาน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และร่างแผนปฏิบัติการอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทจังหวัดนครราชสีมา แผนแม่บทลุ่มน้ำ แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี และจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดนครราชสีมา
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดนครราชสีมา และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และร่างแผนฯ 5 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)