พช.โคราช มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน กทบ. ในการประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา

พช.โคราช มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน กทบ. ในการประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครราชสีมา และมอบนโยบายแนวทางการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายรุ่งเพชร ขึงโพธิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้นายสถิต ยอดอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเสนอรายชื่อและคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในสัดส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 คน (ในสัดส่วน ชาย 2 คน หญิง 2 คน) และการบริหารจัดการกองทุนและชุมชนเมืองของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และระเบียบแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กองทุนหมู่บ้าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)