มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปิดโรงครัวโคราช ส่งข้าวกล่องถึงมือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันสุดท้าย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปิดโรงครัวโคราช ส่งข้าวกล่องถึงมือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันสุดท้าย

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา โดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกาศปิดโรงครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่งมอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ มอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันสุดท้าย
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ณ จุดดำเนินการโรงครัวพระราชทานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
สำหรับในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 6 วัน ได้ส่งมอบข้าวกล่องถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,000 กล่อง ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ณ จุดดำเนินการโรงครัวพระราชทานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

#โรงครัวพระราชทาน
#มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)