พช.โคราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พช.โคราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้ธูปเทียน และภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ศาลาปทุมญาณมุนี วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังวัดนครราชสีมา

จากนั้น เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครรราชสีมา เดินทางไปประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#พช_นครราชสีมา #CNS

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)