โคราช ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โคราช ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

.

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประชุมตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนสู่ผลฤทธิ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และระบบ Facebook Live กรมการพัฒนาชุมชน

.

ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการ ร่วมประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meetings พร้อมมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่านระบบ Facebook Live กรมการพัฒนาชุมชน ณ สถานที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง โดยมีประเด็นหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)