พช.โคราช ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

พช.โคราช ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมาสัญจร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอพิมาย เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือข้อราชการ ในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

.
สำหรับการประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมาสัญจร ได้ถูกกำหนดให้มีการจัดประชุมหมุนเวียนไปตามจุดการจัดแสดงผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand biennale Korat, 2021 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

.
ในโอกาสนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย และนางสาวจุฑาสันต์ ตั้งตรีวีรกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการในเวทีการประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมาสัญจร และเชิญชวนส่วนราชการรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

.

#Thailandbiennale2021 #ThailandbiennaleKorat2021
#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช #OTOP
#สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)