ผู้ว่าโคราช Kick Off ยกระดับตลาดชุมชนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”

ผู้ว่าโคราช Kick Off ยกระดับตลาดชุมชนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 และกิจกรรม Kick Off “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี เข้าร่วมกิจกรรม และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและยกระดับจังหวัดนครราชสีมา ให้ก้าวสู่เมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่มีความสะดวกสบาย และทันสมัย ซึ่งในระยะแรกเริ่มต้นจากตลาดที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มช่องทางใช้จ่ายเงินผ่าน Application ของธนาคาร โดยแสกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน และในระยะถัดไปจะผลักดันให้ทุกร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาต้องมีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ครบ 100% โดยสถาบันการเงินในจังหวัดร่วมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวและลดการใช้จ่ายด้วยเงินสด

.
ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการผลักดันให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี” โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน 43 กลุ่ม และมีกิจกรมสาธิตอาชีพของกลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้า และกลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และกระเช้าของขวัญปีใหม่ อีกด้วย

.
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับให้ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนจังหวัดนครราชสีมาได้ตื่นตัว และปรับตัวเข้ากับสังคมไร้เงินสดในยุค New Normal ลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่ “Korat Smart City Korat Cashless Society” ได้อย่างยั่งยืน

.

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี #โคราชสังคมไร้เงินสด
#KoratSmartCity #CashlessSociety
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)