พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ต่อยอดผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ต่อยอดผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

.

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสถิต ยอดอาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวอนุธิดา หวังจุนกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) โดยมีนางสาววิราวรรณ มั่นจิตต์ พัฒนาการอำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง และนางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก ให้การต้อนรับ

.
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.เนตรชนก บัวนาค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครราชสีมา ร่วมติดตามสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง และอำเภอหนองบุญมาก จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู กลุ่มบาสโลป บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2. ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานประยุกต์ กลุ่มจักสาน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
3. ผลิตภัณฑ์ย่ามจิ๋ว กลุ่มทอผ้านครซำ บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง
4. ผลิตภัณฑ์กล้วยอบสมุนไพร กลุ่มกล้วยอบสมุนไพรบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก

.
ทั้งนี้คณะติดตามได้ให้คำแนะนำในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การจัดทำ Package และ Label เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบดีไซน์ การสร้างแบรนด์ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ การสร้างคอนเทนท์
4. การเพิ่มช่องทางการตลาด ด้วยการขายของออนไลน์
5. การใช้วัตถุดิบ/วัสดุจากธรรมชาติ และมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ ให้มีความหลากหลายและแตกต่าง
6. การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอและคำแนะนำช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

.
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง Social Network รวมถึงการทำการตลาดและช่องทางการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

.

ณ อำเภอห้วยแถลง และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

.

#OTOP#KBO
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)