โคราช ยกขบวนผีเสื้อตัวใหญ่ ร่วมออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565

โคราช ยกขบวนผีเสื้อตัวใหญ่ ร่วมออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565
.
.
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย ขนาดใหญ่ ( ความสูง 1 – 1.5 เมตร ) จำนวน 5 ตัว และตัวผีเสื้อขนาดกลาง ( ความสูง 30 – 50 เซนติเมตร ) จำนวน 10 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ตัว ให้สำนักงานเลขานุการกรม เลขที่ 218/1 ชั้น 9 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
.
ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
#จังหวัดนครราชสีมา #ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)