โคราช รวมใจสมทบ “หมี่โคราช”ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565

โคราช รวมใจสมทบ “หมี่โคราช”ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565
.
.
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดนครราชสีมา สมทบหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง จำนวน 400 แพ็ค ร่วมออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ในวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
.
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดส่งหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง ให้กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการ ชั้น 1 ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสมทบกิจกรรมฯดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
#จังหวัดนครราชสีมา #ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)