พช.โคราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอสูงเนิน

พช.โคราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอสูงเนิน
.
.
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 และ 2565 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
จุดที่ 1 แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ นายนาวี ไชยมี บ้านโนนลาว หมู่ 6 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ งบประมาณปี 2564 โดยครัวเรือนต้นแบบได้มีการขุดปรับพื้นที่ตามรูปแบบ โคก หนอง นา มีกิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง ได้แก่ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อาทิเช่น พยูง สัก ยางนา ประดู่ มะขามเปรี้ยวยักษ์ มะขามเทศ มะพร้าว มะม่วง กล้วย ปลูกผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด เลี้ยงปลา มีฐานเรียนรู้ที่สามารถให้บริการประชาชนได้ อาทิเช่น ฐานการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ฐานเลี้ยงหมูหลุม ฐานเลี้ยงเป็ด ฐานการแปรรูปผลผลิตมะขามเปรี้ยวแช่อิ่ม กล้วยตาก ฐานการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
จุดที่ 2 แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ นายดนัย ฮันสูงเนิน บ้านนาใหญ่ หมู่ 2 ต.นากลาง อ.สูงเนิน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ งบประมาณปี 2565 ครัวเรือนมีการขุดปรับพื้นที่ตามรูปแบบ โคก หนอง นา กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง ได้แก่ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แปลงปลูกผักสลัด การเพาะกล้าผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว
.
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)