พช.โคราช ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 17/2565

พช.โคราช ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 17/2565
.
.
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 17/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อราชการสำคัญตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting
.
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)