พช.โคราช ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และทีวี พช.

พช.โคราช ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และทีวี พช.

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 เพื่อมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับฟังผ่านระบบ TV พช.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)