จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเชิดชูเกียรติยกย่องหน่วยงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน2565

จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเชิดชูเกียรติยกย่องหน่วยงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับการยกย่องด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1.อำเภอลำทะเมนชัย 2.อำเภอโนนไทย 3.อำเภอห้วยแถลง และ 4.อำเภอโนนสูง
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและนำเสนอผลการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และเชิญชวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เลือกซื้อกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชน เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกชมและช็อปสินค้าแบบ สะดวก สบาย ปลอดภัยในยุค New Normal ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 –15 มกราคม 2566 จุดแสดงและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2566 ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📍สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-242991
📍OTOP Trader จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 061-6199642
📍เพจ Facebook : OTOP TODAY KORAT
📍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ
สามารถเลือกดูสินค้า ได้ที่ E-book Online
https://fliphtml5.com/fgqkt/zjom/

ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#ChangeForGood#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay
#UNFAO#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)