พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566

พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมบูรณาแผนการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay
#UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)