สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

แนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

info สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน)

แนวทางการดำเนินงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

แนวทางการดำเนินงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน..กรมการพัฒนาชุมชน
//กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนและสนับสนุนจากภาครัฐโดยการบูรณาการข้อมูลกองทุนชุมชนในพื้นที่และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน ให้สามารถใช้เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

(Visited 1 times, 1 visits today)