บริการข้อมูล จปฐ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2564

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูล กชช.2 ค ประจำปี 2564

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Step1

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Step2

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Step3

คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Step4

สปอตการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564

ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี2564 และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)