พช.โคราช ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา และจัดเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2564

27 พฤศจิกายน 2563 /

14:18 น.