เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 โดยจัดให้มีสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

  • ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
    ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย นม 30000

  • E-mail: hkorat@cdd.mail.go.th   (สำนักงาน) ,
    cddkorat3@gmail.com (กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

  • โทร.โทรสาร 0-4424-2991, 0-4424-3610

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

ขั้นตอนในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(Visited 1 times, 1 visits today)