ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ ลว.2ก.ย.63

08 กันยายน 2563 /

09:50 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว.26ส.ค.63

31 สิงหาคม 2563 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.21ส.ค.63

21 สิงหาคม 2563 /

19:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลว.11ส.ค.63

11 สิงหาคม 2563 /

16:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

07 สิงหาคม 2563 /

10:59 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่6/2562 การจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (หัวหน้ากลุ่มงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ลว.9ก.ย.2562

08 ตุลาคม 2562 /

09:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8(หัวหน้ากลุ่มงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศวันที่ 9 ก.ย.2562

08 ตุลาคม 2562 /

09:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Road Show OTOP (งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP นครชัยบุรินทร์) โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19เม.ย.2562

01 พฤษภาคม 2562 /

10:22 น. /

ดาวน์โหลด

(ร่าง)ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Road Show OTOP (งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP นครชัยบุรินทร์) โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19 เม.ย.2562

01 พฤษภาคม 2562 /

10:16 น. /

ดาวน์โหลด