ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.2มี.ค.65

07 มีนาคม 2565 /

17:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.11ก.พ.65

11 กุมภาพันธ์ 2565 /

13:48 น. /

ดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.7ก.พ.65

11 กุมภาพันธ์ 2565 /

10:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.26ต.ค.64

28 ตุลาคม 2564 /

09:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 ตุลาคม 2564 /

12:27 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่12ต.ค.64

26 ตุลาคม 2564 /

12:18 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดบ” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพั

26 ตุลาคม 2564 /

12:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ตุลาคม 2564 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด