ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadrant D)จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 เม.ย 2561

05 เมษายน 2561 /

10:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน-บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านปราสาทใต้ ม.7 ต.บ้านธารปราสาท ม.17 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน-บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านปราสาทใต้ ม.7 ต.บ้านธารปราสาท ม.17 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2560 /

05:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมวันนัดพบ ครบเครื่องเรื่องพอเพียง” และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP คุณภาพ ของดีเมืองย่าโม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมวันนัดพบ ครบเครื่องเรื่องพอเพียง” และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP คุณภาพ ของดีเมืองย่าโม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มิถุนายน 2560 /

07:34 น. /

ดาวน์โหลด