พช.บัวลายร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียง" เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

27 January 2023 /

22:38 น.