ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ของจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 181 แห่ง แยกเป็น

  • จังหวัด 1  แห่ง  ณ บริเวณหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัด (ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์)
  • อำเภอ 38 แห่ง จาก 32 อำเภอ (พิมาย/สูงเนิน/เสิงสาง/บ้านเหลื่อม/เฉลิมพระเกียรติ มีอำเภอละ  2  แห่ง
  • ตำบล 92 แห่ง
  • หมู่บ้าน 50 แห่ง

ยอดจำหน่ายสะสม ตค.59 – พค.60 เป็นเงิน 66,000,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)