ต้อนรับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่น 5 ศึกษาดูงานที่ร้านค้า OTOP Trader@korat

28 มิ.ย.60 เวลา 16.30 น. นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่น 5 จำนวน 60 คน  ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และเยี่ยมชมร้านค้า OTOP Place@korat ซึ่งเป็น OTOP Trader ของจังหวัดนครราชสีมา  โดยมี นางสุนีย์  บุตรเนียร นาย พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา วิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอปักธงชัย นายวัลลภ  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเภอปักธงชัย  ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปักธงชัย ร่วมให้การต้อนรับ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)