บางส่วนของสินค้าโอทอปที่มาออกบูธในงาน “ตลาดประชารัฐสุขใจเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2”

บางส่วนของสินค้าโอทอปที่มาออกบูธในงาน “ตลาดประชารัฐสุขใจเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2”
ชม ชิม ช็อป ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 3 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)