บ้านบึงประเสริฐ ม.8 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา รับโล่หมู่บ้านสารสนเทศฯ ดีเด่น ปี 2560 จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม. นายบุญส่ง ศรีกำปัง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา รับโล่รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 14 ปี 2560 โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก CD DAY 2017”

(Visited 1 times, 1 visits today)