ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ระดับดาว : 4  (ปี 2555)

 

บัวทองไหมไทย

 36 ม.5 ถนนเพชรมาตุคลา ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

 08 1600 7140

 ศักยภาพระดับ C

(Visited 1 times, 1 visits today)