ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านบึงประเสริฐ ม.8 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา..รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านบึงประเสริฐ ม.8 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา..ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560 ประเภท กลุ่ม/องค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยรับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์

(Visited 1 times, 1 visits today)