หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ปี 2560

30 ส.ค.60 ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่     บ้านหนองโพธิ์ ม.6 ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนองม่วง ม.7 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองขี้เหล็ก ม.4 ต.วังหิน อ.โนนแดง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บัานเหวปลากั้ง ม.10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)