เปิดอาคาร OTOP Place @Korat อย่างเป็นทางการ

 

@โคราช…วันนี้ (1 ก.ค.60) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณบริเวณศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดงาน OTOP ตลาดประชารัฐสุขใจ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งเปิดอาคารจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์ 8 หลัง และอาคาร OTOP Place @korat (OTOP Trader) ร้านสะดวกซื้อสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศ โดยมี นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP ผู้แทนหมู่บ้านวัฒนธรรมไหม กลุ่มองค์กร แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องสื่อมวลชน
การจัดงาน “OTOP ตลาดประชารัฐ สุขใจ เคลื่อนที่” จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน 2 ครั้งๆ ละ 5 วัน ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 – 26 มิ.ย.60 ที่บริเวณถนนประตูชัย อ.พิมาย มีผู้ประกอบการไหม ผู้ประกอบการ OTOP ในและต่างจังหวัด เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย 64 บูธ ยอดจำหน่าย 940,915 บาท และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 มีบูธจำน่าย 72 บูธ ส่วนอาคารจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นงบประมาณจังหวัดตามโครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน กิจกรรมยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของ “ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์” โดยมอบกุญแจบ้าน 8 หลัง (อาคารจำหน่ายสินค้า) ให้กับผู้แทนหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม 8 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านธงชัย(จะโปะ) ม.2 อ.ปักธงชัย (2) บ้านดู่ ม.6 อ.ปักธงชัย (3) บ้านหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง (4) บ้านพงาดเหนือพัฒนา ม.12 อ.คง (5) บ้านแฝก-โนนสำราญ ม.3,4 อ.สีดา (6) บ้านช่องแมว ม.2 อ.ประทาย (7) บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน ม.3,9 อ.บัวลาย และ (8) บ้านกุดน้ำใส ม.10 อ.ลำทะเมนชัย

ภายหลังพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เยี่ยมชมสินค้าภายในอาคาร และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณงาน
Cr ภาพ : สพอ.ปักธงชัย
http://korat.cdd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)