OTOP ขึ้นเครื่อง ของจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มี OTOP ขึ้นเครื่อง จำนวน 3 ราย ได้แก่

1)  ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสีธรรมชาติ บริษัทเมืองย่าซิลเค่น  ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  โดยมี นางสาวลักษมี สนิทกลาง เป็นกรรมการผู้จัดการ
โทร. 08-1 321-6571
2)  ผลิตภัณฑ์หมอนบาติก คญาบาติก ตั้งอยู่เลขที่ 244/4 ม.12 ถ.ประชาอุทิศ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมี คุณชนัญญา  ดรเขื่อนสม    โทร. 08-6250-1920
3)  บริษัทชื่นฟาร์ม Chuen Farm Mushroom  ผลิตภัณฑ์จากเห็ด แคปเห็ด  เห็ดสามรส  ตั้งอยู่ที่ 161/2 ม.5 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  ติดต่อ คุณอโนชา เทียนชูพงศ์ โทร. 08-1931-0961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)