ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ความเป็นมา

ใส่รายละเอียด....

องค์ความรู้ด้านงานผ้า

สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการยย้อม

พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการยย้อม เล่ม 2

การฟอกย้อมสีไหม

สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการยย้อม เล่ม 3

ภูมิปัญญาเส้นสายลายสี จากธรรมชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)